ساده به دستت نياورده بودم، ( نیلوفر لاری پور ) - دوشنبه 24 شهريور 1393
خسته از عشقهاي نافرجام( نیلوفر لاری پور ) ... - دوشنبه 24 شهريور 1393
نيم ساعت پيش، عاشفت شدم( نیلوفر لاری پور ) - دوشنبه 24 شهريور 1393
نه عطري،نه پياده روي در حاشيه خياباني؛( نیلوفر لاری پور ) - دوشنبه 24 شهريور 1393
دلم مي سوزد.نه از تنهايي که هميشه هست. ( نیلوفر لاری پور ) - دوشنبه 24 شهريور 1393
از خواب ِخليج گوش ماهي آورده ام( نیلوفر لاری پور ) - دوشنبه 24 شهريور 1393
بوي غريب پاييـــــــز غروب يک ستاره دنيامو زيرو رو کرد( نیلوفر لاری پور ) - دوشنبه 24 شهريور 1393
من هميشه سر زده ميآيم.( نیلوفر لاری پور ) - دوشنبه 24 شهريور 1393
اگه آفتاب تو چشات خونه کنه ( نیلوفر لاری پور ) - دوشنبه 24 شهريور 1393
کي ميتونه جاي اسمت, توي شعر من بشينه ( نیلوفر لاری پور ) - دوشنبه 24 شهريور 1393
گفتم مرا هم ببر. جاي زيادي نمي گيرم.( نیلوفر لاری پور ) - دوشنبه 24 شهريور 1393
هنوز نرفته اي و من دلم برايت تنگ شده ( نیلوفر لاری پور ) - دوشنبه 24 شهريور 1393
مي خوام از آينه ها دل بکنم،( نیلوفر لاری پور ) - دوشنبه 24 شهريور 1393
مسافر خسته ي من بار سفر رو بسته بود( نیلوفر لاری پور ) - دوشنبه 24 شهريور 1393
اين سفرهاي پي در پي( نیلوفر لاری پور ) - دوشنبه 24 شهريور 1393
چي مي شد دست تو اين خونه رو روشن بکنه( نیلوفر لاری پور ) - يکشنبه 23 شهريور 1393
هواي گريه دارم تو اين شب بي پناه ( نیلوفر لاری پور ) - يکشنبه 23 شهريور 1393
گريه کن؛ ديگه نوبت منه بهت بخندم ( نیلوفر لاری پور ) - يکشنبه 23 شهريور 1393
نمي دونم دنبال کدوم شبم( نیلوفر لاری پور ) - يکشنبه 23 شهريور 1393
رو به روم يه انتظار بي دليل( نیلوفر لاری پور ) - يکشنبه 23 شهريور 1393
شــب بخير اي آخــريـن امـيد من( نیلوفر لاری پور ) - يکشنبه 23 شهريور 1393
چشمهاي تو مثل آينه بود ( نیلوفر لاری پور ) - يکشنبه 23 شهريور 1393
تو شب ساكت و برفي . ته كوچه تك و تنهاست( نیلوفر لاری پور ) - يکشنبه 23 شهريور 1393
تــو بي نهايت شب وقتي نگات مي خنديد( ( نیلوفر لاری پور )) - يکشنبه 23 شهريور 1393
تو زخمي ترديدي بي خاطره ، بي رويا( نیلوفر لاری پور ) - شنبه 22 شهريور 1393
غروب يک ستاره دنيامو زيرو رو کرد؛( نیلوفر لاری پور ) - شنبه 22 شهريور 1393
ميون اين فاصله ها بودن تو يه نعمته ( ( نیلوفر لاری پور )) - شنبه 22 شهريور 1393
چي مي شد دست تو اين خونه رو روشن بکنه( نیلوفر لاری پور ) - شنبه 22 شهريور 1393
من پنجره مي خواهم ( نیلوفر لاری پور ) - شنبه 22 شهريور 1393
اي تو سرشار از بي نهايت( نیلوفر لاری پور ) - شنبه 22 شهريور 1393
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد