پیچک ( نیلوفر لاری پور )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- ساده به دستت نياورده بودم، ( نیلوفر لاری پور )
- خسته از عشقهاي نافرجام( نیلوفر لاری پور ) ...
- نيم ساعت پيش، عاشفت شدم( نیلوفر لاری پور )
- نه عطري،نه پياده روي در حاشيه خياباني؛( نیلوفر لاری پور )
- دلم مي سوزد.نه از تنهايي که هميشه هست. ( نیلوفر لاری پور )
- از خواب ِخليج گوش ماهي آورده ام( نیلوفر لاری پور )
- بوي غريب پاييـــــــز غروب يک ستاره دنيامو زيرو رو کرد( نیلوفر لاری پور )
- من هميشه سر زده ميآيم.( نیلوفر لاری پور )
- اگه آفتاب تو چشات خونه کنه ( نیلوفر لاری پور )
- کي ميتونه جاي اسمت, توي شعر من بشينه ( نیلوفر لاری پور )
- گفتم مرا هم ببر. جاي زيادي نمي گيرم.( نیلوفر لاری پور )
- هنوز نرفته اي و من دلم برايت تنگ شده ( نیلوفر لاری پور )
- مي خوام از آينه ها دل بکنم،( نیلوفر لاری پور )
- مسافر خسته ي من بار سفر رو بسته بود( نیلوفر لاری پور )
- اين سفرهاي پي در پي( نیلوفر لاری پور )
- چي مي شد دست تو اين خونه رو روشن بکنه( نیلوفر لاری پور )
- هواي گريه دارم تو اين شب بي پناه ( نیلوفر لاری پور )
- گريه کن؛ ديگه نوبت منه بهت بخندم ( نیلوفر لاری پور )
- نمي دونم دنبال کدوم شبم( نیلوفر لاری پور )
- رو به روم يه انتظار بي دليل( نیلوفر لاری پور )
- شــب بخير اي آخــريـن امـيد من( نیلوفر لاری پور )
- چشمهاي تو مثل آينه بود ( نیلوفر لاری پور )
- تو شب ساكت و برفي . ته كوچه تك و تنهاست( نیلوفر لاری پور )
- تــو بي نهايت شب وقتي نگات مي خنديد( ( نیلوفر لاری پور ))
- تو زخمي ترديدي بي خاطره ، بي رويا( نیلوفر لاری پور )
- غروب يک ستاره دنيامو زيرو رو کرد؛( نیلوفر لاری پور )
- ميون اين فاصله ها بودن تو يه نعمته ( ( نیلوفر لاری پور ))
- چي مي شد دست تو اين خونه رو روشن بکنه( نیلوفر لاری پور )
- من پنجره مي خواهم ( نیلوفر لاری پور )
- اي تو سرشار از بي نهايت( نیلوفر لاری پور )
- واسه‌ي شکستن غرور من ( نیلوفر لاری پور )
- عمريه ساكت و غمگين توي تنهايي نشستم( نیلوفر لاری پور )
- واسه آخرين ترانه دنبال واژه مي‌گردم ( نیلوفر لاری پور )
- تو حضور مبهم پنجره ها( نیلوفر لاری پور )
- تنها که مي شوم.يادم مي افتد که رفتني شده اي( نیلوفر لاری پور )
- تو هيچي از من نمي دوني( نیلوفر لاری پور )
- تنها که مي شوم.يادم مي افتد که رفتني شده اي ( نیلوفر لاری پور )
- يه دلِ شکسته،صدتا بي قرار مي خواد چيکار( نیلوفر لاری پور )
- از تن تو که مي گذرم..( نیلوفر لاری پور ) ...
- مثل يه شعله درخشيد.. .تو شب خاليِ خونسرد( نیلوفر لاری پور )
- من و تو هم سفر و تو جاده بوديم يادته( نیلوفر لاری پور )
- زنگ زدم زنگ زدم که بگويم فردا شايد بروم( نیلوفر لاری پور )
- يک حادثه با من باش،زيباي اساطيري( نیلوفر لاری پور )
- لحظه مي خندم تو مست مي شوي.( نیلوفر لاری پور )
- تو حضور مبهم پنجره ها...روبه روم ديواراي آجريه ( نیلوفر لاری پور )
- بروي يا نروي،بماني يا نماني،آخرش منم که مقصرم،( نیلوفر لاری پور )
- نمي دونم اين عشقه يا عادته( نیلوفر لاری پور )
- وقتي خوابِ نور و بارون مي بينم...دل من غربتو ( نیلوفر لاری پور )
- تو آخرين ثانيه هاي ترديد...دوباره چشماتو ( نیلوفر لاری پور )
- دفتر شعرتو ببند...ترانه مون به سر رسيد( نیلوفر لاری پور )
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد